Parafia: Chrzest

Parafia: Chrzest ale jest to zalążek jego
Fotografia pochodzi z
parafialapy.pl

Do głównych, nadrzędnych i najbardziej znaczących sakramentów chrześcijańskich zaliczany jest chrzest. To zarazem pierwszy sakrament, jakiemu wierny zostaje poddany.www.justynaczowicka.pl Niby dziecko nie ma przecież wówczas żadnej świadomości, co to za obrządek i rytuał jest wokół niego wykonywany, ale jest to zalążek jego przyszłego duchowego życia. Bez chrztu nie można być członkiem wspólnoty chrześcijańskiej, korzystać z wielorakich innych sakramentów, być częścią kościoła. Nawet jeżeli my sami nie jesteśmy ludźmi wierzącymi, dziecko powinniśmy ochrzcić, bo nie możemy decydować za nie o jego dalszym życiu religijnym.

Parafia: Chrzest najbardziej znaczących sakramentów
Fotografia pochodzi z
parafia-maksymilian.waw.pl

Chrzest jest obrzędem nawrócenia oraz oczyszczenia człowieka z grzechu. W chrześcijaństwie wyznaje się, że chrzest został zalecony przez samego Jezusa Chrystusa. W praktyce ten obrządek polega na obmyciu wodą. Jest to symboliczne oczyszczenie. Towarzyszy temu procesowi słowo Boże. Chrzest ma się wiązać z wysłuchaniem nauk Pisma Świętego a także wyrzeczeniem się wszelkiego zła. Następnie deklarowane jest wyznanie wiary w Chrystusa i Trójcę Świętą.

Auterem wpisu jest