Parafia

Parafia: Sakrament malzenstwa

Parafia: Sakrament malzenstwa sakramentu małżeństwa Fotografia pochodzi z www.farnost-jablunkov.cz Sakramentu małżeństwa zwykło się dokonywać w miejscu, z którego wywodzi się panna młoda. Mamy tu na myśli oczywiście

read more

Read More

Parafia: Nauki przedmalzenskie

Parafia: Nauki przedmalzenskie Każdy kto chce Fotografia pochodzi z www.wesele-krakow.com.pl Każdy kto chce wziąć ślub kościelny, zobligowany jest do wykonania najpierw serii nauk przedmałżeńskich. Chodzi o zajęcia

read more

Read More

Parafia: Gdzie chodzic do kosciola?

Każdy mieszkaniec dowolnego osiedla w jakiejkolwiek miejscowości w naszym kraju przynależy do danej parafii. Tym samym oznacza to, że powinien zgodnie z tym rozwarstwieniem i podziałem uczęszczać

read more

Read More

Parafia: Czym jest parafia?

Parafia: Czym jest parafia? aż na parę Fotografia pochodzi z fotopolska.eu Słowo parafia wywodzi się z języka łacińskiego i dosłownie brzmiało „paroecia”. Jest to nic innego jak probostwo. To główna

read more

Read More

Parafia: Chrzest

Parafia: Chrzest ale jest to zalążek jego Fotografia pochodzi z parafialapy.pl Do głównych, nadrzędnych i najbardziej znaczących sakramentów chrześcijańskich zaliczany jest chrzest. To zarazem pierwszy sakrament

read more

Read More